Som alle frivillige lag/foreninger er vi avhengige av støtte/sponsorer. 

Vi er så heldige å bli støttet av: